M A C I E R Z Y Ń S T W O
Gdy Ada¶ miał 3 -4 latka Bożenka już odczuwała pierwsze skutki stwardnienia rozsianego. Zdjęcia wykonane w Bydgoszczy
 - ja z Adasiem nad rz. Brd±, Bożenka na podwórku naszego domu. Jedynie zdjęcie z lewej na dole wykonane  w Elbl±gu; 
Bożenka z Adasiem ogl±da program telewizyjny / wówczas jeszcze mieszkali¶my w Osiedlu na Stoku/. 
Strona Bożenny i Wiktora Mazurkiewiczów
Strona opublikowana 18 stycznia 2006 roku

Aktualizacja 15 listopada 2015
Tu też macierzyństwo