Jan Albert Mirecki                        Marianna Rydlewska                                                    Stefan Jabłoński                             Regina Krzywdzińska  
         
 ur.21.04.1834 w ¦wieciu                       ur.14.07.1839 w ¦wieciu                                                           ur.25.12.1836                                                  ur.06.09.1839
                   
  (Schwetz)                                                      zm. 05.02.1924                                                                     w Grudzi±dzu                                              w Gniewie                                                                   
                     
                                                                                                                                             (Graudenz-Fischerei)                            (Mewe, kreis  Marienwerder)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                    
                       
                
Józefa         Tekla    Franciszka   Marianna       Telesfor     Weronika                Jan   Władysław   Leon      Antoni               Franciszek             Matylda      Wincenty
        
Wierzbicka      z męża         Hinz         ur.02.02.1885                      Maria                                                                  Stefan               ur. 07.09.1864          Wandtke                          
                                
Czarra                      w Murzynowie                 ur. 29.01.1875                                                       ur. 09.05.1878        zm.20.12.1919      ur. 07.12.1868                   
                           
   ur.1877                       pow. Płock                      w Toruniu                                                                 w  Nowem          w  Bydgoszczy       zm.18.08.1951
                             
zm.1956                     zm.15.05.1941                    zm. w 1909                                                        (zam. w Gdańsku                                w  Gdańsku                  
                         
w Bydgoszczy                  w Bydgoszczy                 w  Kruszwicy                                                    ul. Fischmarkt nr 5)                                          
                                                                                                                                                                                       
zm. 05.09.1936  
                                                                                                                                                                                          
w  Bydgoszczy
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Małgorzata           Edwin           Florentyna         Elżbieta                       Stefan                Tekla                                                                                                 
                                         
 Maria                Wiktor       ur.25.06.1916     ur.3.11.1917               ur.27.11.1906      ur.8.10.1908
                                     ur.07.11.1913     ur.22.04.1915     w Gdańsku       w  Gdańsku                w Gdańsku       w Bydgoszczy                                 
                                    w  Bydgoszczy     
 w Gdańsku      zm.27.11.1995    zm.26.4.1945              zm.2.01.1985      zm.24.01.1997                                                             
                                  zm.31.05.1975    
 zm.6.02.1986      w Gdańsku      w Bydgoszczy               w Gdańsku       w Bydgoszczy                             
                                  w  Bydgoszczy
     w Bydgoszczy                              (moja matka                              
                                                       
                                                                chrzestna)
                                                                                                         
R O D O W Ó D   R O D Z I N Y   J A B Ł O Ń S K I C H
Rodowód Mazurkiewiczów

1
 
       
 L E G E N D A

- zawarcie małżeństwa  
          3 marca 1905 roku w Gdańsku
- zawarcie małżeństwa
          26 grudnia 1910 roku w         
      
- wła¶ciciel  barki  rzecznej

    
 - kapitan  pasażerskiej żeglugi
         przybrzeżnej / ¶ródl±dowej
Opracowanie  20 maja 2004 r.
Aktualizacja  20 stycznia 2015 r.
Aktualizacja 24 listopada 2020 r.
Jones Mirecki          Anna Grajewska 
Bartłomiej Rydlewski    Johana Lewandowska
Tomasz Jabłoński    Magdalena Raniszewska
 
Fryderyk Krzywdziński    Katarzyna Palucka
homepage
powrót do poprzedniej strony
2