21 - letni  Paweł   Mazurkiewicz
     Pierwsze zdjęcie naszego 
     Tatusia. Własnoręczny  napis   
     mówi "sam za siebie" - Berlin   
1914 r. czyli 4-latek.
 Ówczesny adres zamieszkania 
Reinickendorf W. Antonienstr.42
Nasz Tatu¶ ze swoj± Mam±
a nasz± Babci±. Zdjęcie 
datowane 30 maja 1914 r. 
Berlin
       Pierwsza Komunia ¦w. przyjęta
 14.05.1922 r.

w ko¶ciele Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

      przy Placu Piastowskim w Bydgoszczy
     12 - letni Paweł Mazurkiewicz
   14 - letni Paweł  Mazurkiewicz
Rzeka  Brda, a na rzece 
młodzi, zakochani. 
Zdjęcie z 3 lipca 1930 roku.
S±dz±c według szeroko¶ci, 
to ten  odcinek rzeki znajduje 
się gdzie¶ bliżej miasta
 - oczywi¶cie  Bydgoszczy. 
Nasz Tatu¶ z rodzicami. Nasza Mama
stoi za Tatusiem z lewej strony, obok Niej
jedyna siostra Tatusia - Helena

             Bydgoszcz 26 grudnia 1940 rok
Rodzice  6 lat po ¶lubie
Bydgoszcz - listopad 1940 r.

las naprzeciw naszego domu

Ojciec z synem w ogrodzie
Ojciec - Józef Mazurkiewicz
syn - Paweł Mazurkiewicz

Bydgoszcz - maj 1942 r.

Ojciec z synem na podwórku
Ojciec - Paweł Mazurkiewicz
syn - Wiktor Mazurkiewicz

Bydgoszcz -  1943 r.
Mama i synek czyli
Bożenna Mazurkiewicz i 2-letni
Artur Adam Mazurkiewicz  
wówczas  jedyny wnuk Pawła
(Ada¶ jedn± r±czk± grał, a drug±
zawsze  zamykał wieko - co zreszt± 
wyraĽnie widać)
Bydgoszcz  - 1972 r.
Edward Mazurkiewicz  przy pianinie,
które zawsze było pod troskliw± opiek± 
naszego Taty. Raz na 1-2 lata Tato stroił
 ten instrument pod"dyktando" 
kamertonu.
To zdjęcie i górne z Adasiem, to jedyne 
z tamtych pięknych, rozmuzykowanych
 czasów. 
Nasz Tatu¶
Paweł Mazurkiewicz

lata 50-te