Serdecznie pozdrawiam wszystkich internautów odwiedzaj±cych
 tę podstronę zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych,
 którzy chyba najczę¶ciej tu bywaj±.
Pozwolę sobie nadmienić, że Wincenty Mazurkiewicz -
osobi¶cie bardzo dobrze mi znany - był stryjecznym bratem 
mojego Ojca 
Pawła Mazurkiewicza (1910-1989).