strona  15                                                                       
      
                                                                  Rozdział XXIII


                                                                    Wiosna 1917

         Jest dzień 3 marca 1917 roku. Po dokuczliwej zimie słonko pierwszy raz  łaskawiej zesłało na ziemię  
   swoje promienie, jakby przeprosić się chciało z marcem, a pochlebić kwietniowi i roztoczyło jakiś zapach  
  udzielający się ciału i duszy, rozlewający się w sercu nadzieją lepszych dni i lepszego losu. To pierwsze        
 promienie wiosny. Wylegliśmy przed ziemiankę i wygrzewamy się w słonku /.../ Z początkiem kwietnia         
1917 roku okrojono nam porcje chleba i innych artykułów żywnościowych, jak smalec, słonina, groch,        
fasola itp. Długo już o tym krążyły pogłoski, jednak zimą tego nie uczyniono ze względu na zdrowie              
żołnierzy, którzy przy marnym odżywianiu się nie byliby tak odporni na dokuczliwe mrozy. Porcje       
 otrzymywane poprzednio na dwóch - przeznacza się teraz na trzech. Paczki od swoich z domu otrzymują     
nieliczni koledzy -  i to bardzo rzadko, bo wszyscy prawie pochodzą z miast. Humor spadł do zera. Przy      
dzieleniu porcji chleba każdy patrzy jakimś dziwnym i milczącym wzrokiem na okruch, który mu                   
przypadnie. Nikt jeszcze nie mówi, że ten lub ów ma - zdaje się - większy kawałek, jednak oczy                   
wszystkich chodzą  po każdym kawałku chleba, czy aby tamten nie większy, a jego nie mniejszy. 
 Zbieramy też każdą kruszynę, a gdyby kto zostawił okruchy, zabrałby je inny z wielkim zadowoleniem.
  Skreślono nam również miarkę wódki, którą otrzymywaliśmy zimą, co nas bardzo zmartwiło, bo były to     
  jednak -  gdyśmy wódkę otrzymywali -  chwile ogólnego podniecenia, humoru i zapomnienia o wojnie.       
  Ilość rozdzielanych cygar i papierosów również zmniejszono. Ponieważ nie paliłem, rozdawałem moje        
  cygara i papierosy kolegom /.../    
www.mazurkiewicz.com.pl/jozef.html

                                                           CZĘŚĆ  DRUGA

                                                 W  NIEWOLI  ANGIELSKIEJ


                                                              Rozdział III

                       W obozie jeńców w Handforth    
www.mazurkiewicz.com.pl/prad.html   
          Już miesiąc jesteśmy w Handforth. Życie ułożyło się normalnie, tylko jak zwykle ta sama bieda nas    
  prześladuje - głód. Bieliznę zmieniać możemy codziennie. Każdy obowiązkowo musi jej mieć dwa              
  komplety. Często też mamy apel z bielizną. Ciepłą wodę do prania dostajemy w każdej chwili. Nie wolno  
  nikomu chodzić w brudach i z robactwem. Otrzymałem nowe buty. Żonaci obowiązkowo muszą bardzo    
  często pisać do domu. Mamy dość bogatą bibliotekę. Czytam bardzo dużo, zrazu romanse, potem inne      
  dzieła; obecnie - książki naukowe. Mam jedną z astronomii./.../ Porządek dzienny był następujący; rano o  
  siódmej pobudka, o wpół do ósmej odbiór chleba, marmolady, kawałeczka masła, trochę cukru i kawy.    
 Około jedenastej liczenie, a o dwunastej obiad. O godzinie szóstej wieczorem dostajemy trochę keksów
   i kawy. O dziesiątej spoczynek. Pozostały czas każdy ma dla siebie /.../ Chleba dostajemy pięć uncji
  ( uncja - około 16 gramów). Jeden chleb pszenny, niecałe półtora funta na ośmiu chłopów. Dzieli stale       
  jeden z najodpowiedzialniejszych. /.../ Obiad jest wyborny, ale  - jak wszystkiego innego -  mało.               
         Wieczorem keksów tyle, aby przez noc nie umrzeć. Zostawiam sobie po dwa - trzy keksy, by zjeść je 
   przed samym pójściem na spoczynek, bowiem inaczej z głodu nie mogę usnąć. Starzy jeńcy nam mówią,    
 że dawniej było inaczej. Chleba mieli tyle, że palili go, a baraniny to już wcale jeść nie chcieli. Dopiero gdy 
       Niemcy zastosowali wojnę na morzach przy pomocy łodzi podwodnych, zaczęły się dla jeńców głodne 
  czasy. Każdej niedzieli o godzinie dziesiątej przed południem zamiast nabożeństwa mamy koncert,              
  wykonywany przez  bardzo zdolnych muzyków. Jest klarnet, są gitary, mandoliny, skrzypce i mały             
  bębenek. Orkiestra liczy przeszło dwadzieścia osób. My, katolicy, mamy prawie co wtorek nabożeństwo  
  w małej kapliczce. Ewangelicy mają swoje nabożeństwa w inny dzień tygodnia. Różne sekty też mają        
 swoje zebrania. Jakoś wszyscy się dziwnie godzą. Nikt nie mówi, że jego wiara jest lepsza, nikt na             
  drugiego palcem nie pokazuje, nikt też nie szydzi.../.../
                 Przy wejściu do sali jadalnej wisi ogromna mapa. Fronty oznaczone są na niej chorągiewkami,    
  które w miarę sukcesów armii niemieckiej są przesuwane przez  "patriotów".
Koniec fragmentów książki "Los żołnierza"
 "Los żołnierza" - Jana Mazurkiewicza
   
 ciąg dalszy - fragmenty


 Wincenty Mazurkiewicz ( 1938 - 2004 )

Autor  "Losu żołnierza" miał dziewięcioro dzieci.
 Jednym z najmłodszych był syn Wincenty- brat stryjeczny mego 
ojca, który - jak prawdopodobnie żadne inne dziecko -  po ojcu 
przejął umiejętność kontemplacyjnego patrzenia na życie i wszystko 
co z nim związane. Jego dociekania o charakterze społecznym i  
światopoglądowym niejednokrotnie prowadziły do wywodów  
polemicznych, udokumentowanych licznymi listami i artykułami w 
tematycznych periodykach i prasie. W tym miejscu wspominam stryja
 Wincentego, gdyż efektem jego właśnie starań -  obok  jego siostry 
Jadwigi - było wydanie "Losu żołnierza" .

 O swoim Wuju tak między innymi wspomina krewny Jego żony 
Leszek Tryc, który przedyskutował z Nim niejeden późny wieczór:

 -
 Swoją pracę rozpoczął w latach 60-tych w szkole podstawowej w 
Okoninach Nadjeziornych /Bory Tucholskie/. Zawsze z nostalgią 
wspominał tamte czasy oraz ludzi, których tam poznał. W 1973 roku
 rozpoczął pracę w szkole podstawowe w Śliwicach-miejscowości, w
 której mieszkał do końca życia. Jako nauczyciel, przywiązywał 
wagę nie tylko do merytorycznej strony wykładanego przedmiotu - 
do matematyki, ale także - gdy wymagała tego sytuacja - łączył 
swoje głęboko ludzkie, humanistyczne podejście do życia z 
umiejętnościami pedagogicznymi, w których ucznia postrzegał w 
całej złożoności kontekstu jego życia.  Ostatnim etapem 
nauczycielskiej drogi Wincentego było gimnazjum w Szlachcie, 
gdzie - będąc już emerytem - uczył j. angielskiego. 
 W nauczycielskiej profesji odkrywał swoje głębokie powołanie,  
które ubogacając jego człowieczeństwo, przydawało jego 
wizerunkowi cech osoby prawdziwie oddanej, wiernej, rzetelnej w 
tym do czego został w swym zawodowym wymiarze powołany. 
W tych cechach ma także swoje źródło jego zaangażowanie na rzecz
 lokalnej społeczności   m.innymi w Bractwie Św. Huberta, którego 
był członkiem, a także zaangażowanie w promowaniu turystyki w 
tak bliskich jego sercu Borach
 Tucholskich.   
         
Pierwszy od lewej Wincenty Mazurkiewicz
 z siostrą  Urszulą i bratem Jerzym
 Z córką Marią. Ostatnia wspólna Wigilia w 2003 roku.
Kto bliżej znał Wincentego Mazurkiewicza, z pewnością zauważył u niego bardzo refleksyjne, a nawet filozoficzne podejście do 
życia. W swej mądrości rozróżniał to, co doczesne od tego, co nieprzemijające. Akcent zawsze stawiał na tym, co wieczne. Był 
człowiekiem głębokiej i rozumnej wiary, a przy tym pięknie i mądrze potrafił uzasadniać chrześcijańską nadzieję, która we 
właściwy dla siebie sposób przenikała jego życie i kierowała nim. Chrześcijaństwo było dla niego źródłem wszelkich odniesień do
 drugiego człowieka. Wyrażało się to zwykle dobrym słowem, życzliwym gestem, przyjaznym uśmiechem, szczerym zatroskaniem 
o sprawy innych. Dla Niego żadne spotkanie nie było przypadkowe. Każdy człowiek stanowił dla niego indywidualną wartość. 
Nigdy nikogo nie oceniał, nie krytykował, chociaż sam jasno i wyraźnie określał swój światopogląd, głęboko osadzony w wierze 
katolickiej. W dzienniku Wincentego znajdują się często powtarzane przez niego słowa: -" Chyba zbyt mało dziwimy się cudom 
otaczającego świata" . Przyglądał się im codziennie w swoich wędrówkach. Kochał przyrodę. Bliskich zadziwiał  znajomością 
takich miejsc, o których istnieniu nie mieli pojęcia. Odkrywał je i przyjmował jako cud stworzenia. Kochał przyrodę, ale przede 
wszystkim kochał ludzi. Przyroda była jego ostoją, ludzie natchnieniem
-.    
^^^ Powrót do góry
<<< Powrót do strony (3)
<<< Powrót do strony (2)
<<< Powrót do początku  wspomnień (1)
<*> Strona główna
<*> Strona główna

<<< Strona poprzednia
 SPIS  TREŚCI
 całej książki
                                                                                                                                                    str.
Słowo wstępne        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    V

Część  pierwsza

W armii niemieckiej


Rozdział I               -  Na zachód   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .             3
Rozdział II             -  W ulewie stali i żelaza     . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7
Rozdział III            -  W odwodzie                    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          11
Rozdział IV            -  Na pozycjach pod Arras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         13
Rozdział V              -  Huraganowy ogień          . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..        16 
Rozdział VI             -  Szturm                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         19
Rozdział VII            - W drugiej linii                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23
Rozdział VIII          -  Boże Narodzenie na froncie     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     24
Rozdział IX            -  Na froncie wschodnim             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..        26
Rozdział  X            -  Rozmówka o wojnie                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..         27
Rozdział  XI          -  W pińskich błotach                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..         28
Rozdział  XII         -  W marszu                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .         31 
Rozdział  XIII        -  Znów w okopach                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         33
Rozdział  XIV       -   Wśród Austriaków                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        35
Rozdział  XV        -   Zmiana                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        37
Rozdział  XVI       -   Łączyć!                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          39
Rozdział  XVII      -  Na pobojowisku                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        40
Rozdział  XVIII     -  Uprzątanie pobojowiska        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .      46
Rozdział  XIX        -  Na wypad                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       47   
Rozdział  XX         -   Na spokojniejszym odcinku    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    48  

Rozdział  XXI        -   W 430 pułku piechoty            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      49 
Rozdział  XXII       -  Na urlopie                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     52

Rozdział  XXIII      -  Wiosna  1917                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         54
Rozdział  XXIV      -  Głód                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          55  
  Rozdział  XXV       -  Patriotyzm  i szowinizm        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       59
 Rozdział  XXVI      -    Głodowe  lato                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          61
 Rozdział  XXVII     -   Znowu na urlopie              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..          66 
Rozdział  XXVIII    -  W  borach poleskich            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       68
 Rozdział  XXIX       -  Wyprawa  po  kartofle       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        70
 Rozdział  XXX        -  Pod koniec 1917  roku       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        72
 Rozdział  XXXI     -  W  267 pułku                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            73
 Rozdział  XXXII     -  Znowu we Francji            .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            77
 
Rozdział  XXXIII     -   Napad samolotów             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          80
 Rozdział  XXXIV    -   W czołowych okopach    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             83  
Rozdział  XXXV      -    Służba  łącznikowa          . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .          86  
Rozdział  XXXVI   -   Rozstanie z Niemcami       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          89


  Część druga

W niewoli angielskiej

Rozdział  I               -   Pierwsze chwile w niewoli              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          97
Rozdział  II             -   Na ziemi angielskiej                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       106
Rozdział  III            -   W obozie jeńców w Handforth        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         108
Rozdział  IV            -   Wiec polityczny w obozie               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          109

Rozdział  V             -    Ludzkie namiętności                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        111
Rozdział  VI            -   Praca na roli                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .         115
Rozdział  VII         -     Na nowym miejscu                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            118
Rozdział  VIII         -    W polskim obozie                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          119 
Rozdział   IX          -    Ucieczka do Feldham             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          121
Pro Memoria Wincenty Mazurkiewicz
Książka o Wincentym Mazurkiewiczu 
wydana wspólnie przez Instytut Kaszubski 
i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną
w 2008 roku  zatytułowana"Pro memoria Wincenty 
Mazurkiewicz (1938-2004)"
jest zbiorem istotnych informacji dot. życia
Wincentego Mazurkiewicza ze Śliwic
 /Bory Tucholskie/. Wydawnictwo zawiera  listy, 
artykuły, wspomnienia, życiorys Jego ojca, zapiski 
z przemyśleń, inne ciekawe dokumenty oraz bogaty 
zbiór archiwalnych zdjęć. W książce znajduje się 
także część III "Losu żołnierza" zatytułowana: 
W armii polskiej - autorstwa Jana Mazurkiewicza - 
ojca Wincentego. 
Materiał do książki zebrał i opracował 
prof. Józef Borzyszkowski.
Książka zawiera 592 strony.
Podstronę opracowano- wrzesień 2005
Zaktualizowano 15 stycznia 2011
Ostatnia aktualizacja 18 listopada 2015
        Strona tytułowa                                             tylna strona książki
      / można powiększyć/
Wiersze Wiktora Mazurkiewicza