Wszelkie prawa zastrzeżone  
 Kopiowanie materiałów znajdujących się w tej witrynie  bez zgody autora  jest  zabronione. 
 
All  rights reserved
 No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or  by  any means,  
 without the prior permission in writing of the author. 
 

Witryna założona  17 listopada  2005 roku  
  
B a r w e n y
Mullidae /
Barwena złotosmuga
Upenus vittatus (Lacepede )
ang. Yellowstriped goatfish

                   Przedstawiając ryby o nazwie 
barwena, wypada przytoczyć ogólną  informację dotyczącą systematyki ryb, którą zaczerpnięto  z       
       "Encyklopedii ryb morskich" - Stanisława Rutkowicza, wyd. 1982 r -
 "Zadaniem tego ważnego działu ichtiologii jest klasyfikacja gatunków     
       ryb oraz wyższych ugrupowań taksonomicznych na podstawie ich wzajemnego pokrewieństwa. Systematyka opiera się głównie na odtwarzaniu   
      stopniowego rozwoju w procesie ewolucji poszczególnych jednostek taksonomicznych, określaniu ich pochodzenia i wzajemnego podobieństwa    
      cech w budowie wewnętrznej i zewnętrznej. Posługuje się i wspomaga wiedzą nagromadzoną  przez inne dyscypliny naukowe, jak genetyka,         
      paleontologia, ekologia, oceanologia, limnologia i wiele innych". 
           Systematyka ryb jest wciąż otwartą dziedziną nauki, dlatego stale się zmienia. Zmiany te jednak mają miejsce na poziomie wyższych kategorii.   
           Najmniej zmian odnotowuje się na szczeblu rodzin. Ale na przykład ciągle prowadzone badania nad różnymi populacjami ryb w ramach tego
      samego gatunku pozwalają wyodrębnić  podgatunek. Skąd bierze się ta płynność w systematyce ryb, ano stąd, że historia ewolucyjna zwierząt,    
      które zwiemy rybami, ciągle jest badana i jeszcze sporo czasu upłynie zanim badania porównawcze  nad budową, biologią molekularną i cechami    
     genetycznymi pozwolą na dokładne usytuowanie ryb w ostatecznej klasyfikacji, jeśli taką w ogóle kiedyś osiągniemy. 
              Celem jednoznacznego określenia gatunku ryby, w świecie nauki używana jest nazwa składająca się z dwóch wyrazów w języku łacińskim    
      lub greckim. Pierwszy wyraz określa rodzaj, drugi określa gatunek. 
      Poniżej przedstawiono 8 gatunków ryb z rodziny 
barwenowatych (Mullidae) z rzędu okoniokształtnych (Perciformes).Wybrano te, które w      
      nazwie mają "
barwena". Wyjątek stanowi barbata, która spokrewniona  z barweną, jest często z nią utożsamiana.                                               
                     Barwenowate
 występują niemal na całym świecie w przybrzeżnych wodach morskich w klimacie strefy umiarkowanej i tropikalnej,      
      wokół raf i na piaszczystym lub mulistym dnie.
 Barwenowate mają ciało wydłużone, bocznie spłaszczone, pokryte dużą łuską. Mają dwie              
     oddzielne płetwy, a na podbródku charakterystyczną parę zwisających wąsików pełniących funkcję sondujących czujników przy poszukiwaniu      
      pokarmu na morskim dnie. Pożywieniem
 barwenowatych jest fauna denna. Ryby te charakteryzuje bogata kolorystyka.
                  W zależności od gatunku ubarwienie jest zależne od pory roku, wieku, głębokości bytowania i bywa najczęściej  jaskrawe od koloru          
      ciemnoczerwonego, poprzez brązowy do żółtego. Ryby te osiągają rozmiary do 40 cm. Maksymalnie do 50 centymetrów. 
      Mimo niewielkich  rozmiarów 
barweny od najdawniejszych  czasów mają opinię ryb, których mięso ma doskonały, wyśmienity smak.                  
      Z tego też względu ich znaczenie gospodarcze jest znaczne, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego.
Barwena 
Mullus surmuletus (Linnaeus,1758 )
ang.Surmullet, Red mullet
niem.Gestreifte Meerbarbe
Barwena ognista
Mulloidichthys auriflamma (Forsskal )
synonimy - Mulloides auriflamma, Upeneus japonicus
ang. Surmullet, Goatfish, Golden-striped goatfish
Barwena żółta
Upeneus sulphureus (Cuvier)
ang. Yellow goatfish
    Występuje w  ciepłych i subtropikalnych wodach Atlantyku wschodniego - w  pasie od wybrzeży Francji, wzdłuż Afryki     
    Zachodniej po równik oraz  w Morzu Śródziemnym. Wydłużone ciało, pokryte dużymi łuskami. Oczy duże osadzone w   
  górnej części głowy. Pod okiem występują dwie duże łuski. Charakterystyczne dla barwen dwa długie wąsiki na podbródku.
  Długość przeciętna 20-30 cm,  maks. do 50 cm. Ubarwienie dość urozmaicone od odcieni brązu do czerwonego. Podłużne   
   pasy wzdłuż ciała. Tarło w szelfowych wodach Europy zachodniej od maja do lipca, w Morzu Śródziemnym od kwietnia do     
   czerwca. Ikra jest pelagiczna, larwa wylęga się po 3-4 dniach. Lubi dno twarde, żwirowate, kamieniste, nawet skaliste.     
               Poławiana jest włokami dennymi w Zatoce Biskajskiej i w Morzu Śródziemnym. Od czasów starożytnych słynie z  
   wyśmienitego mięsa. 
Łączne połowy barweny i barbaty wynoszą około 40 tys. ton rocznie; głównie przez Włochy, Francję 
   i Hiszpanię.
 Barweną - w słownictwie wędkarskim - również nazywa się brzanę (Barbus barbus), rybę słodkowodną z        
   rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Ta zwyczajowa nazwa może wywodzić się z języka niemieckiego, gdzie Barbe (icht.)    
   znaczy  brzana, jednak obie te ryby  wywodzą się z różnych rodzin  i utożsamianie nazewnictwa jest chybione 
/patrz brzana/
Spokrewniona z barweną występuje podobnie jak ona w Atlantyku wschodnim, lecz od kanału La Manche,  wzdłuż całej 
Afryki zachodniej , aż na południowe krańce tego kontynentu oraz w Morzu Śródziemnym i Czarnym. Ciało wydłużone z 
dość stromo opadającym profilem głowy, pod oczami trzy duże łuski. Barwa grzbietu i boków różowawa z ciemniejszymi, 
czerwonymi, poprzecznymi pasami, brzuch srebrzysty, a płetwy żółte. Wzdłuż ciała nie występują długie pasy. Osiąga 20 cm
 długości, wyjątkowo w południowej części zasięgu - 33 cm. Tarło odbywa od maja do września przy temperaturze wody 
około 20 st.C. Ikrę składa w kilku porcjach w pewnych odstępach czasu, nocą, w strefie przybrzeżnej. Płodność 
poszczególnych samic waha się w granicach 4 do 90 tys. ziarn ikry. Młode wylęgają się po dwóch dniach i początkowo wiodą 
pelagiczny tryb życia. Nie mają wówczas ubarwienia dorosłych, lecz są całe srebrzyste. Po osiągnięciu 3 do 6 cm, tzn. po 6-8 
tygodniach od momentu wylęgu, zbliżają się stopniowo do brzegów, ciało ich nabiera czerwonego odcienia i przechodzą do 
przydennego trybu życia.  Bytuje w wodach płytkich i średnio głębokich, zwykle na głębokości 20 do 100 m, najchętniej nad
 dnem piaszczysto-mulistym. Żywi się drobnymi bezkręgowcami i małymi rybkami. Prowadzi życie stadne. W czasie 
poszukiwania pokarmu rozgrzebuje muł, mącąc w znacznym stopniu wodę. Dzięki temu rybacy mogą łatwo zlokalizować 
żerujące stada. Ze względu na wysoko cenione mięso ma dość  duże znaczenie gospodarcze, zwłaszcza w basenie Morza 
Śródziemnego i  Afryki zachodniej.
Gatunek przydenny, występuje u  wschodnich wybrzeży Ameryki od Wirginii po Gujanę. Ryba nie posiada zębów w górnej 
szczęce. Łuski duże, łatwo odpadające.Wzdłuż linii bocznej 34-37 łusek. Długość w granicach 15 -20 cm, maks. 30 cm.
Prowadzi byt  pelagiczny i przydenny. Głównym pożywieniem są skorupiaki i małże. Okresowo tworzy niewielkie 
ławice. Mimo, że mięso jak u wszystkich jest wyśmienite, znaczenie gospodarcze niewielkie.
Żyje w tropikalnej strefie Oceanu Indyjskiego od wsch.Afryki po zachodnią Australię oraz w środkowo-zachodnim 
Pacyfiku. Płetwy brzuszne dość małe, długości 2/3 płetwy piersiowej. Posiada 6 -7 szeregów łusek między płetwami 
grzbietowymi. Długość przeciętna 15 - 20 cm. Maksymalna do 30 cm. Ubarwienie - dwa żółte pasma na bokach ciała 
    oraz 3 brązowe smugi poniżej grzbietu. Na płetwie ogonowej kilka czarnych, wąskich smug, na dolnym płacie
 1 szerokie pasmo. Bytuje do głębokości 100m, młodsze zwykle gromadnie, starsze osobniki często żerują osobniczo. 
Mięso białe, smaczne, spożywane zwykle na surowo. Znaczenie gospodarcze znikome.
              Występuje podobnie  jak barwena złotosmuga  w Oceanie Indyjskim i środ.-zach.Pacyfiku, u wybrzeży 
wsch. Afryki, Indii, Indonezji, Japonii, Oceanii po Wyspy Hawajskie. Wzdłuż linii bocznej 35 -38 łusek. Długość 
przeciętna 15-25 cm. Maksymalna do 40 cm. Ubarwienie złocistomiedziane, z tonami różowymi, wzdłużna żółta 
smuga na bokach ciała. Jeden z najpospolitszych gatunków barwen. Miejscami występuje bardzo obficie, szczególnie
 na płytkich, piaszczystych ławicach przybrzeżnych. Znaczenie gospodarcze średnie mimo, iż mięso bardzo smaczne.
        Występuje w tropikalnej strefie Oceanu Indyjskiego włącznie z Morzem Czerwonym i Arabskim oraz na 
szelfach środkowo-zachodniego Pacyfiku. Płetwy piersiowe dość duże, sięgają nieco poza koniec pierwszej płetwy 
grzbietowej. Długośc przeciętna 15-20 cm, maksymalna 25 cm. Ubarwienie - głowa i grzbiet czerwonawe, boki
 i brzu
 ch białawe. Od oka po płetwę ogonową biegnie jasnożółta smuga. Płetwy grzbietowe złotawe ze skośnymi 
czerwonawymi  paskami i plamami, brzuszne żółtawe,odbytowa biała. Bytuje w wodach przybrzeżnych na 
głębokościach od 10 - 80 metrów. Mięso białe, bardzo cenione. Poławiana sieciami i włokami.
Występuje w tropikalnej strefie Oceanu Indyjskiego i w środkowo-zachodnim Pacyfiku. Pierwszy promień płetwy 
grzbietowej krótki. Na podbródku dwa  sporej długości białawe wąsy. Łuski duże, łatwo odpadające, pomiędzy 
płetwami  grzbietowymi zwykle 5 szeregów łusek. Długość przeciętna 12 - 20 cm, maksymalna do 23 cm. Głowa 
czerwonawobrązowa, grzbiet zielonawoszary lub oliwkowy, boki żółtawe. Dwie żółtopomarańczowe smugi wzdłuż 
boku. Bytuje najczęściej na głębokości od 30 do 70 m. Żywi się skorupiakami i mięczakami. Mięso delikatne i 
cenione, spożywane zwykle na świeżo. Połowy denne, włokowe i haczykowe, w niewielkich ilościach.
               Występuje w  przybrzeżnych wodach Oceanu Indyjskiego i środk.-zach. Pacyfiku w strefie tropikalnej.
Wzdłuż linii bocznej ma 30-32 łusek. Ubarwiona dość różnorodnie zależnie od otoczenia, w którym żyje, zawsze 
jednak występuje wzdłuż ciała  ciemna smuga, na płetwie ogonowej zaś ciemne prążki. Długość około 10 - 18 cm. 
Bytuje zwykle na piaszczystych ławicach, w zatokach i zalewach, wśród wodorostów i glonów.
                   Ze względu na małe rozmiary traktowana jako przyłów /
tzw. przyłów - niepożądany, niezamierzony 
połów/
. Mięso smaczne, również spożywane na świeżo.

Ryciny oraz opisy ryb sporządzono głównie na podstawie opracowania pt.
"Encyklopedia ryb morskich" - autor Stanisław Rutkowicz 
Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1982
Mullus barbatus - opracowano na podstawie wyd. Wiedza Powszechna -
 "Mały Słownik Zoologiczny Ryby"- Warszawa 1973

Gdyby naruszone zostały prawa autorskie, strona zostanie skorygowana.
Strona Bożenny i Wiktora Mazurkiewiczów

  
                         Dlaczego wybrałem spośród tysięcy różnych gatunków ryb tylko te, które w swojej nazwie mają wyraz barwena.
        Otóż dlatego, że nazwa  barwena ze wszystkich nazw ryb najbardziej pod względem brzmienia przypomina mi  imię Bożenna.       
            Ktoś powie - dziecinada, może i dziecinada, ale to dla mojej Bożenki  sympatyczne, gdyż temat ryb zawsze jest Jej miły.           
        Bożenka studiowała na Wydziale Rybackim w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie-Kortowie, gdzie w 1968 roku uzyskała         
        dyplom mgr inż. rybactwa.
                          Snuła różne plany życiowe  związane z wyuczonym zawodem. Niestety stwardnienie rozsiane nie tylko plany te           
        pokrzyżowało , ale Bożenkę odsunęło od  wszelkiej działalności zawodowej, prywatnej, hobbystycznej  przykuwając Ją
        do fotela i łóżka.
                 Chcąc sprawić Bożence przyjemność i niespodziankę, sięgnąłem po książki o rybach, których u nas w domu sporo i sam     
        zacząłem "studiować" barweny. Ten fantazyjny choć skromny  zamysł udał  się przede wszystkim  dzięki Stanisławowi                
        Rutkowiczowi, który wydał przebogate dzieło o nazwie "Encyklopedia ryb morskich".
                       Znalazłem tam to, czego szukałem. Pragnę nadmienić, że szanując w pełni prawo autorskie poczyniłem starania
        celem dotarcia do wydawcy i uzyskania zgody na wykorzystanie powyższych informacji.
                      Niestety, poszukiwania internetowe pozwoliły ustalić jedynie to, że Wydawnictwo Morskie w Gdańsku przestało
        istnieć w 1993 roku. Nie znalazłem też sukcesora tego wydawnictwa.
Barwena karaibska
Mullus auratus (Jordan et Gilbert )
synonim - Mullus barbartus auratus
ang. Surmulet
niem. Goldene Meerbarbe
Barwena molukańska
Upeneus moluccensis ( Bleeker)
ang. Goldband goatfish
Barwena tragula
Upeneus tragula (Richardson)
ang. Goatfish, Red mullet
Barbata 
 Mullus barbatus (Linnaeus,1758 )
ang. Striped mullet, Goatfish
niem.Rote Meerbarbe
 E L B L Ą G - miasto mojej Bożenki
              Aktualizacja 15 marca 2014
                Poprawienie grafiki 14 kwietnia 2020
B O Ż E N K A
Raport wiosenny - 2005
Nasze kwiaty
Barbus barbus - (Linnaeus 1758)
Brzana
 
 E L B L Ą G - miasto mojej Bożenki
Raport wiosenny - 2005
B O Ż E N K A
Nasze kwiaty
 
KONTAKT
córka Witolda Truszkowskiego i Wiesławy z Gawłowskich
     Bożenka Truszkowska  
                   1958 r.
Bożenna Mazurkiewicz
   1999 r.
NASZE KORTOWO
NASZE KORTOWO
KORTOWO i tomik kortowski
 
KONTAKT